Nyt fra kampagnen
 - 05.11.15

33 kystbyer har budt ind på Stedet Tæller

4. november kl. 16 udløb fristen for at søge Stedet Tæller om støtte til projekter, der hæver kvaliteten i yderområdernes kystbyer og sætter gang i turismen. 33 kystbyer har valgt at byde ind.

Marielyst
Kampagnen støtter målrettet opgradering af kystbyens byggede miljø sammen med strategiske greb for at bevare og udvikle eksisterende potentialer. Her Marielyst. Foto: Alex Christensen

33 kystbyer valgte at byde ind på invitationen om at søge støtte til projekter, der hæver kvaliteten i turisternes kystbyer. Det er Stedet Tæller - Realdanias kampagne for yderområderne - der står bag ansøgningsmuligheden.

Baggrunden for ansøgningsmuligheden er, at færre og færre turister vælger at tilbringe ferien langs den danske kyst, og at mange kystbyer er nedslidte og mangler forbindelse mellem by og hav. 

Kampagnen støtter fysiske projekter, der kobler målrettet opgradering af det byggede miljø sammen med strategiske greb for bevaring og udvikling af kystbyens potentialer, fx en potentialeplan eller en kommunal turismestrategi. Der kan være tale om byrumsprojekter i kystbyen såvel som projekter, der viser nye veje til at styrke sammenhæng mellem kystbyerne og de omkringliggende ferieområder, attraktioner og naturherligheder.

Bistået af et eksternt og fagligt rådgiverpanel vil Realdania i den kommende tid gennemgå alle de indkomne ansøgninger, og de udvalgte projekter forventes at blive offentliggjort i løbet af januar 2016. I rådgiverpanelet sidder:

  • Henrik Halkier, professor i regional- og turismestudier v. Aalborg Universitet
  • Ellen Braae, professor i landskabsarkitektur og planlægning v. Københavns Universitet
  • Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Lars Enevold Pedersen, direktør i VisitNordjylland  

Realdania forventer at udvælge og støtte realiseringen af fem-seks projekter med et samlet bidrag på op til 12,5 mio. kr. og max 2,5 mio. kr. pr. projekt inkl. evt. fondsmoms og afgifter.

Realdania medfinansierer maksimalt 50 procent af den samlede projektsum. For at komme i betragtning skal projekterne have tilvejebragt den øvrige finansiering på ansøgningstidspunktet.


Oversigtskort