Nyt udefra
 - 25.04.13

Fælles indsats skal bane vejen for grøn nedrivning

Miljøstyrelsen, KL og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter går nu sammen og undersøger mulighederne for at sikre grøn nedrivning i landdistrikterne og potentialet for flere arbejdspladser.

Gravemaskine i Vestervig
"Sammen med kommunerne bruger vi millioner på at rive forladte huse ned i vores landdistrikter, og derfor er det helt oplagt, at vi også kigger på, hvordan vi løser den opgave på den bedste måde," siger minister Carsten Hansen.

Gode byggematerialer skal genbruges
Med 400 millioner ekstra fra Vækstplan DK er der er lagt op til en massiv indsats med nedrivning og istandsættelse i yderområderne. Det vil give tusindvis af nedrivninger i de kommende år, og det skal nu undersøges, om man kan klare opgaven på en miljøvenlig måde, genanvende en større del af materialerne og skabe flere arbejdspladser.

Derfor er Miljøstyrelsen, KL og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gået sammen om en businesscase og pilotprojekt for en grøn model, der kan laves på markedsbasis.

"Sammen med kommunerne bruger vi millioner på at rive forladte huse ned i vores landdistrikter, og derfor er det helt oplagt, at vi også kigger på, hvordan vi løser den opgave på den bedste måde. Både for miljøet, og fordi, det er sund fornuft at genbruge en del af de gode byggematerialer, der kommer ud af indsatsen", siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Projektet skal undersøge, om der kan skabes et marked for en grøn nedrivning af bygninger, hvor de ressourcer (affald, stoffer og materialer), der er bundet i bygningerne i landdistrikterne, skilles ad og benyttes på ny, med brug af den rette teknologi og lokal arbejdskraft til gavn for lokalområdet.

En del af fremtidens ressourcer ligger i den eksisterende bygningsmasse, hvis vi forstår at udnytte potentialet. Hvis vi antager, at der i Danmark samlet er i omegnen af 40-50.000 bygninger, der potentielt kunne nedrives, vil der være en meget stor mængde af såkaldt bygge- og anlægsaffald, hvor der kan ske en 'råstofudvinding', som kan indgå i husholdningernes og virksomhedernes forbrug og produktion, fx til at renovere eller bygge nye bygninger.

"Vi ved, at der er en stigende vandring fra landet til byerne, landbrug bliver nedlagt og flere offentlige ejendomme mister deres funktioner. Det vil i den kommende tid føre til endnu flere tomme bygninger. Derfor skal vi se på bygningerne som en ressource fremfor kun et problem" siger Martin Damm, formand for KL's udvalg for Teknik og Miljø.

Potentiale for nye arbejdspladser i yderområderne
Samarbejdet om den grønne nedrivning skal også afdække potentialet for arbejdspladser.

"Vores yderområder er ekstra hårdt ramt af krisen, og derfor er det meget vigtigt, at vi ikke forsømmer en chance for at erstatte nogle af de tabte arbejdspladser", siger Carsten Hansen.

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter


Oversigtskort