Nyt fra kampagnen
 - 18.09.14

Nørre Vorupør indvier landingsplads

Efter et års arbejde kan besøgende i Nørre Vorupør opleve kulturhistoriens vingesus og lære om fiskeri og håndtering af den fisk, der fanges lige ud for kysten. Som en del af Stedet Tæller er byens landingsplads og kystfiskeriets bygninger blevet renoveret, og der er bl.a. opført et nyt madpakkehus til brug for lokale borgere og turister. Projektet blev indviet af miljøminister Karen Brosbøl sammen med byens nye havbad.

Vorupør
Autenticiteten er intakt i Nørre Vorupør. Foto: Michael Ruby

Autenticitet er stedets styrke
I fiskerlejet Nørre Vorupør sejler kystfiskerbådene stadig ud fra åben strand og vender tilbage til kysten, hvor ophalerspillet trækker bådene i land. Over tid er stedets tradition for kystfiskeri som hovederhverv dog gradvist blevet erstattet af turisme. Trods udviklingen har byen med omtrent 600 indbyggere alligevel ikke lagt fiskeriets kulturhistorie bag sig - tværtimod.

Fiskeriet er stadig grundsten i den videre udvikling af Nørre Vorupør, der - i modsætning til andre af kyststrækningens turistbyer - stadig er forholdsvis uspoleret. Oplevelsen af autenticitet er stedets styrke og kvalitet og danner grundlag for turismen.

"Landingspladsen og miljøet omkring den bidrager til at tiltrække turister, og det har været vigtigt for hele byen og kommunen, at det gamle kulturmiljø blev bevaret," siger projektleder Thorkild Sodborg Jensen.

Projekt styrker turisme og fiskerierhverv
Som en del af Stedet Tæller er de gamle kulturbærende fiskeribygninger omkring landingspladsen i Nørre Vorupør nu blevet nænsomt renoveret, så de kan formidle historien om det gamle fiskerisamfund. Og det er til stor glæde for indbyggerne i den lille by på veskysten, uddyber Thorkild Sodborg Jensen: "For et par år siden blev bygningerne overdraget til en lokal fond, der har forestået renovering og indretning til ny anvendelse. Samtidig har vi skabt bedre faciliteter for de tilbageværende pramfiskere, så projektet både styrker turismen og det øvrige erhvervsliv i Nørre Vorupør. Det er vi meget tilfredse med."

Den 15. august blev projektet indviet, og enhver, der havde lyst, var inviteret til Nørre Vorupør, hvor de i selskab med miljøminister Kirsten Brosbøl kunne få en rundvisning i landingspladsens seks renoverede huse, det nyopførte madpakkehus samt et nyindrettet fiskerenserum til brug for de mange lystfiskere, der fisker fra molen eller sejler ud med stedets to både til gode, kendte fiskepladser.

Historien sat i opdaterede rammer
Tilsammen udgør de nyrenoverede huse i dagKystkulturens Oplevelsescenter. Her er bl.a. omklædning med bad og toilet, stedets og fiskeriets historie formidles, og ikke mindst har fiskekompagniet indrettet sig med renselokaler og plads til detailsalg.  

Blandt de øvrige tiltag er en kaffestue, opbevaringsfaciliteter madpakkehus og borde-bænkesæt til 72 personer af gangen. Nye faciliteter, der allerede er blevet flittigt brugt af alle fra skoleklasser til pensionistforeninger på udflugt.

Før renoveringen havde vestkystens hårde klima taget hårdt på fiskerhusene. Nogle steder var det nok at forstærke konstruktionerne, mens det andre steder var nødvendigt at rive murværket ned og mure op på ny. Også tagkonstruktionerne er blevet skiftet ud, og det karakteristiske tagpap er erstattet af nyt. Nye døre og vinduer er også kommet til. 

Det kan lyde som, der er sket store ændringer i husenes oprindelige udtryk, men Thorkild Sodborg forsikrer, at alle husene har bevaret deres historiske lag: "Mange spørger, hvor vi har bygget om, og det er kun positivt, fordi så er vi lykkedes med projektet, og autenticiteten er intakt."

En del af en større strategisk udvikling
Projektet bygger videre på en positiv udvikling og understøtter andre lokale tiltag: Samme dag som landingspladsen blev indviet, åbnede Danmarks første havbad på stedet. Det ny havbad er adskilt fra Vesterhavet med en mur, der gennem åbne gittersikrede luger sikrer løbende vandudskiftning i badet. Og nu kan badende prøve kræfter med Vesterhavet under sikre og trygge forhold - hvad enten det er for at svømme, lege, dykke eller forbedre færdighederne i havkajakken.

Næste skridt i udviklingen af Nørre Vorupør bliver opførelsen af seks små skure på kysten, hvor pramfiskerne kan opbevare deres grej. Også det kommende projekt skal bidrage til at styrke den kystturisme, som byens fremtid bygger på, understreger Thorkild Sodborg: "Turismen er den livsnerve, Nørre Vorupør skal leve af, og med de nye initiativer er vi godt på vej."

Projektet er gennemført med rådgivning fra P+P Arkitekter, Keld Abrahamsen og Grue + Kirkgaard.

Udover 2 mio. kr. fra Stedet Tæller, har A P Møller bevilliget 3 mio. kr., FiskeriLAG Nord 1,937 mio. kr., Thisted Kommune 1,1. mio. kr. og Vækstforum Nordjylland 215.000 kr.

 

 


Oversigtskort