Nyt udefra
 - 15.01.13

Ny analyse af kystturisterne

Hvem er kystturisterne i Danmark ? Hvorfor vælger de at holde ferie her? Hvordan bor de, hvor længe bliver de, hvor mange penge bruger de? Og er de tilfredse? Det er nogle af de spørgsmål, som Videncenter for Kystturisme nu giver svarene på i en ny stor analyse, "Kystturisterne i Danmark".

VestledNy undersøgelse kaster lys over, hvem kystturisterne er. Foto: Christina Capetillo

Kystturisme under pres
"Kystturismen har stor betydning for hele landet, men er også under pres med færre overnatninger de senere år. Vi er i konkurrence med mange tilbud fra hele verden," fastslår Lars H. Olsen, direktør for Videncenter for Kystturisme, som står bag undersøgelsen.

Som det er i dag, er kystturisme en vigtig økonomisk faktor for dansk turisme med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.000 job målt på basis af 2010-tal.

Målrettet indsats kan skabe vækst
"Der er brug for en målrettet indsats for at forbedre kystturismen og dens konkurrenceevne - især i en tid, hvor hele Danmark mangler vækst og nye arbejdspladser - og her bliver den nye analyse et vigtigt redskab."

Den ny undersøgelse fra Center for Kystturisme dækker hele Danmarks kystturisme og bygger på personlige interviews med ialt 5.605 kystturister på landsplan, som VisitDenmark har gennemført i 2011. Analysen præsenteres i dag i København på konferencen "Kystturismen som vækstskaber", der arrangeres af Dansk Erhverv i samarbejde med Center for Kystturisme.

Download analysen på Center for Kystturismes eget website

 


Oversigtskort