Nyt udefra
 - 06.03.12

Ny rapport sætter fokus på provinsbyerne

 Kerteminde_bymidte
Måske kan bymidten i højere grad bruges som en ressource i provinsbyens udvikling. Ny rapport sætter fokus på bymidternes potentialer. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Provinsbyer under pres
De udfordringer, som provinsbyerne uden for de største vækstområder står overfor, er ikke de samme som for blot få år siden. I dag er det i højere grad op til provinsbyerne selv at definere deres rolle i verden.

Hvad skal byerne leve af? Hvem og hvad skal de forsøge at tiltrække og fastholde? Og hvordan skal de gribe udfordringerne an?

Fra hierarkisk bymønster til det grænseløse bysystem
Siden 1970'erne og især frem til 2000, var bymønster-tankegangen en integreret del af byudviklingen og planlægningen. Det kom klart til udtryk i region- og kommuneplanlægningen, hvor byerne blev tildelt roller i et hierarki bestående af landsdelscentre, egnscentre, kommunecentre og lokalcentre. Dette bymønster er i dag er blevet erstattet af et mere fragmenteret og grænseløst bysystem. Samtidig er mange bymidter under pres, og deres funktioner og betydning er under forandring. Byerne er i højere grad selv ansvarlige for deres rolle og udvikling.

Rapport sætter fokus på bymidten som ressource
Nu har Dansk Byplanlaboratorium og Dansk Arkitektur Center udarbejdet en rapport til Naturstyrelsen om emnet, som belyser og skaber debat om bymidternes betydning for provinsbyen. Kan bymidten bidrage som en ressource og måske imødekomme nogle af byernes udfordringer? Det giver rapporten et bud på.

Projektets casebyer er Frederikshavn, Løgstør, Struer, Herning, Sønderborg, Faaborg, Slagelse og Nakskov - provinsbyer, der alle ligger uden for de traditionelle vækstcentre.  

Tre seminarer følger op
I løbet af marts afholdes desuden tre seminarer i Hobro, Vejen og Sorø, hvor provinsbyernes udfordringer debatteres af planlæggere, planchefer, konsulenter og enkelte borgmestre.

Erfaringerne og de centrale pointer fra seminarernes diskussioner vil blive samlet op og indgå i anden del af rapporten, der udkommer senere i foråret. 

Hent rapporten her

Læs mere om projektet og de tre seminarer

 


Oversigtskort