Nyt udefra
 - 10.01.12

Nytårshilsen efterlyser handling

Falster_2
Der er behov for bedre rammevilkår for erhverv og bosætning i yderområderne, skriver Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, i sin nytårshilsen. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Behov for bedre rammevilkår
Med de rette rammebetingelser kan landdistrikterne bidrage til samfundets vækst, skriver Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, i sin nytårshilsen. Han mener, at det er nødvendigt at finde midler, så indsatspuljen til nedrivning og renovering af faldefærdige huse kan fortsætte, så mulighederne for eksisterende og nye virksomheder kan forbedres, og ikke mindst efterlyser han, at indsatsen på miljøområdet foldes ud, så den også kan generere positiv udvikling i landdistrikterne. 

Konkrete tiltag, der kan styrke rammevilkårene for erhverv og bosætning i yderområderne, er derfor på ønskelisten for 2012 hos Landdistrikternes Fællesråd - blandt andet med fokus på erhvervsmuligheder, bosætningsmuligheder, uddannelsesmuligheder, digital infrastruktur og tilgængelighed, tryghed og sundhed.

"Som formand i Landdistrikternes Fællesråd ønsker jeg ikke, at folk flytter væk fra landdistrikter og yderområder, fordi der ikke var arbejde at få. Derfor må det være rimeligt, at en indsats i milliard-klassen for miljøet i landdistrikter og yderområder følges op af en milliardindsats for at skabe bedre rammevilkår for erhverv og bosætning i landdistrikter og yderområder", skriver Steffen Damsgaard.

Læs hele Steffen Damsgaards nytårshilsen


Oversigtskort