Nyt fra kampagnen
 - 12.06.19

Interview: Øster Hurups forvandling

Et sprudlende byliv. Private Investeringer. Styrket frivilligt engagement og samarbejde. Sådan lyder blot tre af de håndfaste resultater, som bymidteprojektet i Øster Hurup indtil videre har ført med sig. Chefkonsulent Trine Søndergaard, Mariagerfjord Kommune, gør status på projektet, der er gennemført som en del af Stedet Tæller.

ØH_indvielse
"Første sommer var en kanonsucces med fuld belægning, og vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra erhvervsaktører og gæster," siger Trine Søndergaard, Mariagerfjord Kommune. Foto: Søren Ganer

Hver sommer mangedobles indbyggertallet i Øster Hurup, når tusindvis af turister fylder områdets sommerhuse, campingpladser og badestrande op. Det store opbud er blevet afgørende for den lille by, der i høj grad lever af omsætningen fra sommerens gæster. Men indtil for nylig havde udviklingen i Øster Hurup ikke fulgt med tiden, og byen var blevet nedslidt og utidssvarende.

Sådan er det ikke længere. Som en del af Stedet Tæller har bymidten fået et markant kvalitetsløft, og forbindelsen mellem by og vand træder klarere frem.

Blandt de konkret tiltag: På torvepladsen trækker et nyt klitlandskab naturen ind i byen. Fra torvepladsens 9-meter høje tårn kan man skue over Kattegat. En ny engbro skaber forbindelse og leder gæsterne ud over strandengarealet og ned til lystbådehavnen. Og ikke mindst er det blevet langt mere sikkert for bløde trafikanter at bevæge sig rundt i den pulserende sommerby.

Projektet blev indviet i juni 2018, og nu står feriebyen i Himmerland over for sin anden sommersæson. Chefkonsulent Trine Søndergaard Pedersen, chefkonsulent i Mariagerfjord Kommune, gør status:

Hvordan kan man mærke forandringen i Øster Hurup?
"Gæsterne og de lokale borgere har fulgt med i projektet hele vejen, og der er har gjort meget ud af at kommunikere visionerne undervejs. Nu er forandringen endelig blevet synlig, og bymiljøet er blevet af en langt højere kvalitet end før. Der er masser af liv på den nye torveplads, på forbindelsen mellem by og havn og i tårnet. En ny parkeringsplads aflaster trafikken og parkeringen i midtbyen. Og engbroen betyder, at folk bevæger sig i en sløjfe fra byen, ned til vandet og "runder havnen" i stedet for at gå frem og tilbage."

Hvordan gik første sæson?
"Første sommer var en kanonsucces med fuld belægning, og vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra erhvervsaktører og gæster, som er begejstrede for det nye udtryk og rammerne. Det er stadig for tidligt at vurdere på antallet af gæster, men vi kan se, at bylivet sprudler. Der er altid folk i tårnet, og børn, der leger i klitlandskabet på torvepladsen. Der er fredagskoncerter hele sommeren, og lokale foreninger arbejder sammen på kryds og tværs og skaber masser af aktiviteter og events. Et nyt produkt er fx guidede ture til områdets 10 fugle/-udkigstårne - de er meget populære og binder området, Østkysten og Lille Vildmose rigtig godt sammen."

Har projektet ført til nye initiativer i byen?
"Vi står i dag med et lokalsamfund, som ikke længere føler sig overset, som har tillid til kommunen og har fået blod på tanden. Det fantastiske er, at projektet har ført til en lang række forskellige projekter - fra frivilligt og kommunalt hold. Fælles er, at de nye initiativer udspringer af et langt mere helhedsorienteret blik på byen og hele området. Vi har senest fået to nye badebroer. Det lokale strandlaug sørger for, at strandengen er tilgængelig, og der er planer om en ny cykelsti, som forbinder byen med Vildmoseområdet."

Er der sket afledte investeringer som følge af projektet?
"Undervejs i projektet er der foretaget væsentlige private investeringer langs Kystvejen og forbindelsen til havnen. Ejendomme, der før var trætte og udslidte, er handlet og renoveret, og nye kommercielle tilbud er kommet til. Som noget særligt er tre markante, men nedslidte ejendomme, som før var til stor frustration for byens borgere, nu blevet totalrenoverede. Det styrker alt sammen den positive spiral."

Hvad kan andre lære af jeres proces?
"Vores projekt er et referenceprojekt, fordi vi ikke har arbejdet med inddragelse, men med medbestemmelse. Alle, der ville, kunne bidrage og få reel indflydelse. Processen var flydende og krævede, at deltagerne tog medansvar. Man kan heller ikke underkende værdien af, at man som kommune dedikerer en ressource , som er projektets ansigt udadtil og koordinerer på tværs indadtil."

Og næste skridt?
"Projektet er blevet til på baggrund af en helhedsplan, som har 'vendt byen om', skabt sammenhæng og øget kvaliteten hele vejen rundt. Den tilgang har vundet fodfæste i byen og afspejler sig i alt, hvad vi gør. Det er en stor fornøjelse at se resultatet af de investeringer, der allerede er sket, og vi er overbeviste om, at mange flere vil følge trop."

Læs mere om projektet


Oversigtskort