Nyt fra kampagnen
 - 17.01.12

Stort felt på banen i Stedet Tællers idékonkurrence

Møn, træ
Der er modtaget 80 ansøgninger inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark, og 41 forslag er modtaget inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Stor interesse for kampagnen
Stedet Tællers første ansøgningsrunde er netop afsluttet, og kampagnen har modtaget 121 ansøgninger med nytænkende idéer fra yderområdeaktører i de 34 kommuner samt ikke-brofaste øer, der havde mulighed for at være med. De indkomne projekter udgør en samlet projektsum på 925 mio. kr. - et beløb, der dog langt overstiger, hvad der samlet kan gives støtte til i kampagnen.
 
Der er søgt om støtte til 80 projektidéer inden for kampagnens fokusområde Mulighedernes Danmark, mens 41 ansøgere har budt ind med forslag under fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer

Med støtte fra et fagligt rådgiverpanel udvælger Realdania nu op mod 26 projektidéer, der hver modtager 125.000 kr. til videreudvikling. For vinderprojekterne venter en ny udskillelsesproces til efteråret, hvor de projekter, der vil modtage støtte til realisering, bliver udvalgt.

Fakta om første ansøgningsrunde
Der var to ansøgningsmuligheder i første ansøgningsrunde:

  • Inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark kunne ansøgere søge om støtte til at udfolde yderområdernes stedbundne potentialer gennem nye aktiviteter i konkrete, fysiske projekter. Der er modtaget 80 ansøgninger inden for dette fokusområde, og op til 16 ansøgere kan modtage op til 125.000 kr. inklusive moms til at videreudvikle deres idéer. Til efteråret vurderes projekterne på ny, og op til otte projekter vil blive udvalgt til realisering.
  • Inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer kunne der søges om støtte til fysiske projekter, der viser vejen for udvikling af unikke kystmiljøer af høj kvalitet. Der er modtaget 41 ansøgninger inden for dette fokusområde, og op til 10 ansøgere kan modtage op til 125.000 kr. inklusive moms til at videreudvikle deres idéer. Til efteråret vurderes projekterne på ny, og op til fem projekter vil blive udvalgt til realisering.

Kampagnens anden og sidste ansøgningsrunde sættes i værk i løbet af 2013.

Det faglige rådgiverpanel består af:

  • Anne-Mette Hjalager, professor og centerleder, Center for Landdistriktsforskning, SDU
  • Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune
  • Bjarne E. Jensen, sekretariatsleder, REG LAB
  • Helle Nørgaard,seniorforsker, SBi


 


Oversigtskort