Nyt fra kampagnen
 - 25.09.12

Ti rådgivere til ti steder i landskabet

Hele 75 rådgivere har meldt sig på banen for at byde ind på at løse opgaven med at etablere små indgreb af særlig høj kvalitet på ti udvalgte steder i det danske landskab. Initiativet gennemføres i et samarbejde mellem Realdania og Naturstyrelsen og har til formål at udvikle og højne oplevelsen af særlige udvalgte steder i den danske natur. Parterne har nu udvalgt ti rådgivere, der hver skal løse udfordringen på ét af de ti steder i landskabet. Det sker som en del af Stedet Tæller.

Belvederes Drentsche
Det store antal kvalificerede anmodninger gav mulighed for at udvælge en bred palette af rådgivere, der med hver deres kompetencer og erfaringer kan løfte de ti forskellige opgaver.

Naturen i centrum
Fra bløde bakker til brusende Vesterhav og sandede klinter og klitter. Fra magiske moser til verdenskendt vadehav, et enestående fugle- og dyreliv, udstrakte hedelandskaber og historiske helleristninger. Naturen og de mange smukke landskaber er et af yderområdernes allerstærkeste potentialer. Et potentiale, som kan udnyttes langt bedre end, det bliver i dag.

I foråret udvalgte Naturstyrelsen og Realdania ti særligt spektakulære danske naturområder, hvor små, enkle arkitektoniske indgreb af højeste kvalitet nu skal bidrage til oplevelsen af de unikke danske landskaber. 75 rådgiverteams bød ind på opgaven, og sammen med kampagnens faglige rådgiver har Realdania og Naturstyrelsen nu udvalgt ti rådgivere, som hver skal løse udfordringen på ét af de ti steder.

"I Realdania glæder vi os over den store interesse for at løse opgaverne på de udvalgte steder i landskabet. Det overvældende antal velkvalificerede anmodninger viser, at mange kan se værdien og mulighederne i en enkel, men kvalificeret tilgang til behandling af det sted, hvor civilisationen møder naturen," siger Christian Andersen, projektleder i Realdania, og fortsætter:

"Vores inspirationskilder fra udlandet viser, at nænsomme nedslag med høj arkitektonisk kvalitet kan bidrage positivt til den samlede oplevelse af et sted i landskabet, og de udvalgte rådgiveres kvalifikationer giver os meget høje forventninger til løsninger, der vil udløse de udvalgte naturområders potentiale."

Også vicedirektør Sven Koefoed-Hansen fra Naturstyrelsen ser frem til samarbejdet med de ti rådgiverteams: "Netop den specifikke tilgang til den enkelte lokalitet og det høje arkitektoniske ambitionsniveau er helt afgørende for Naturstyrelsen, som lægger arealer til otte ud af ti projekter. Vi har en særlig forpligtelse til at tage vare om vore landskaber og vores natur, men det betyder ikke, at vi ikke kan tænke nyt, når bare indgrebet og kvaliteten er i orden," udtaler Sven Koefoed-Hansen og uddyber:

"Vi ser ikke bare de statslige naturarealer som steder med den ypperligste natur og med fuld adgang for befolkningen, men også som et 'laboratorium', hvor nye tiltag kan afprøves; Steder i landskabet er et sådant tiltag og et af de mere spændende vel at mærke".

Ti rådgiverteams udvalgt
Det store antal kvalificerede anmodninger gav mulighed for at udvælge en bred palette af rådgivere, der med hver deres kompetencer og erfaringer kan løfte de ti forskellige opgaver. De ti steder i landskabet er alle storslåede naturområder, hvor nænsomme arkitektoniske indgreb af lille skala kan skabe stor værdi. De udvalgte rådgiverteams på de ti steder er:

  1. Rubjerg Knude: Powerhouse Company og JAJA Architects
  2. Råbjerg Mose: Primus Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter og Rambøll
  3. Hanstedreservatet: Rørbæk og Møller Arkitekter, Anders Abraham og Steen Høyer
  4. Filsø: Schønherr, Cubo Arkitekter og Grontmij
  5. Tipperne: Bertelsen & Scheving Arkitekter ved Christoffer Thorborg, Sebastian Skovsted og Søren Johansen
  6. Stevns Klint: Juul Frost Arkitekter, Niras og Niku
  7. Ballum Sluse: Oooja og Kimthorsell Architects
  8. Knudeklinten, Fur: Leth & Gori, Reiulf Ramstad Arkitekter, Buro Happold og Anne Tietjen, ph.d. og arkitekt
  9. Kalø Slotsruin: MAP Architects, MAST Studio og Marco Mercuri
  10. Hammersholm: Erik Brandt Dam Arkitekter

Læs mere om Steder i landskabet
Se motivation for de udvalgte rådgivere

 


Oversigtskort