Realiseringsprojekt

Klintholm Havn

marker
Kvalitet i kysternes turistbyer
Tilbage til kort
I Klintholm Havn er målet at give byen et kvalitetsløft gennem nye byrum, en særlig havnetrappe og en stiforbindelse mellem havn, by og mose. Håbet er, at gøre Klintholm til Møns nye turistmagnet.

Fra industrihavn til kystturisme
På den østlige side af Møn, lige i nærheden af Møns Klint, ligger Klintholm Havn som én af øens fire havnebyer. Den lille by har 200 faste indbyggere, og lystbådehavnen er med sine 250 bådepladser øens største. De røde fiskerhytter, som stadig ligger på Klintholm Havn, viser stedets historie som fiskerby - en historie, som er pågående den dag i dag. 

Byen står nu over for at gå fra at være industrihavn til at blive kystturisme by, hvor den aktive havn med smuk omkringliggende natur og en spændende kulturhistorie, skal være med til at trække turister til øen. Klintholm Havn er dog udfordret af fysiske rammer, der ikke afspejler stedets kvaliteter og muligheder.

Med denne projektidé er målet derfor at skabe tre havnebyrum, en særlig havnetrappe og en stiforbindelse mellem havnen, byen og den bagvedliggende mose. Idéen er, at de nye byrum og trappen skal udformes som karakterfulde, smukke 'heller', hvor ophold, pause og udsigt til strand og vand er centrale. Her skal trucks, trailere og trollingbåde fortsat kunne færdes side om side med lystbådesejlere, lokale og turister.

Synergi styrker destinationen
Vordingborg Kommune har siden 2011 arbejdet med Klintholm Havn som en vigtig brik i kommunens turismestrategi. Der er udarbejdet en potentialeplan for Møn, hvor Klintholm Havn udpeges til at have et særligt stort potentiale til at blive et interessant besøgsmål.

Projektidéen støtter desuden op om Østmøns Lokalråds udviklingsplan for "Mere Liv På Østmøn" og målsætningen om at gøre Klintholm Havn til servicehavn i forbindelse med etablering af vindmølleparken Kriegers Flak. Tanken er, at udviklingen af havnen vil kunne tilbyde attraktive rammer for nye arbejdspladser, turister og borgere. 

Når projektidéen er udvalgt til støtte gennem Stedet Tæller, er det fordi den med små greb samler turismeaktiviteten i overskuelige rum og lader industrihavn og turismeaktiviteter eksistere side om side. 

Læs mere om Klintholm Havn og marina

 • Status
  Projektet er udvalgt til støtte i januar 2016.
 • Vision
  At gøre Klintholm Havn til Møns nye turistmagnet i overgangen fra industrihavn til kystturismeby.
 • Hovedgreb
  Etablering af tre havnebyrum, en havnetrappe og en stiforbindelse mellem havn, by og den nærliggende mose.
 • Organisation
  Vordingborg Kommune i samarbejde med lokale interessenter