Projekt

Filsø

marker
Steder i landskabet
Tilbage til kort
Sydøst for Henne Strand, i Varde Kommune, ligger Filsø - et område, der en gang var Danmarks anden største sø. Efter i en lang årrække at have været drænet og opdyrket er Filsø genskabt som et naturområde til gavn for dyreliv og ikke mindst de mange besøgende i området. I et samarbejde med Aage V. Jensens Fonde etableres ankomstfaciliteter, der står mål med områdets spektakulære naturkvaliteter.

Naturen vender tilbage
Det er Aage V. Jensen Naturfonde, hvis formål er "naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse", der har taget initiativ til at genoprette Filsø. Ved at slukke for tre pumpestationer og fjerne digerne omkring søen, er afvandingskanalerne fyldt og søen genetableret. P

Den nye Filsø er en ca. 915 hektar stor, lavvandet sø omgivet af enge, moser og rørskove. I søen er rævesikre småøer og holme, hvor fuglene kan yngle. Sammen med Filsø Hede og Fidde Sø er naturområdet samlet 2.326 hektar stort, og det forventes, at en lang række fuglearter vil vende tilbage efter 70 års fravær.

Klitlandskab, sø og hav
I et samlet greb opgraderes oplevelsen af Filsø sammen med det omkringliggende klitlandskab og det nærliggende Vesterhav. På en P-plads beliggende midt imellem den kommende Filsø og Kærgård Klitplantages tilsandede egetræer skabes et centralt holdepunkt for områdets naturoplevelser. Derudover etableres mindre steder ved søen. Ankomst- og udsigtspunkter, der byder de besøgende velkommen på en værdig måde og lever op til stedets naturkvaliteter.

 • Status
  Projektet er under udvikling 
 • Potentiale
  Dyre- og planteliv, udsigt
 • Primær ejer
  Naturstyrelsen, Aage V. Jensens Fonde
 • Partnerkreds
  Realdania, Naturstyrelsen, Aage V. Jensens Fonde, Varde Kommune
 • Rådgivere
  Schønherr, Cubo Arkitekter og Grontmij