Projekt

Filsø

marker
Steder i landskabet
Sydøst for Henne Strand, i Varde Kommune, ligger Filsø. Efter i en lang årrække at have været drænet og opdyrket er Filsø genskabt som et naturområde til gavn for dyreliv og ikke mindst de mange besøgende i området. I et samarbejde med Aage V. Jensens Fonde er nu etableret ankomstfaciliteter, der står mål med områdets spektakulære naturkvaliteter.

Engang var Filsø landets næststørste sø, men afvanding og opdyrkning betød, at den svandt ind til næste ingenting. Men i 2011 skete der noget, da Aage V. Jensen Naturfond satte sig for at genskabe søen gennem ét af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter. Formålet var at udvikle gode rammer for dyreliv og naturoplevelser.

Siden er flere sjældne fuglearter vendt tilbage, og området har udviklet sig til en velbesøgt seværdighed. 

Med dette projekt er der skabt en ny adgangsvej og udsigtsbro, som sørger for, at man kan bevæge sig rundt i området i ét sammenhængende cirkelforløb - vel at mærke uden at forstyrre områdets omkring 70 ynglende fuglearter. Sti og bro hænger sammen, og begge dele er udført i beton, der diskret føjer sig ind i omgivelserne.
 
Lavmælt arkitektur skaber store oplevelser
Filsøs nye bro er udviklet i et samarbejde mellem Realdania i regi af Stedet Tæller, Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen. Schønherr har rådgivet og tegnet projektet, som også omfatter etablering af en ny parkeringsplads. 

 

 • Status
  Projektet er gennemført.
 • Potentiale
  Dyre- og planteliv, udsigt
 • Primær ejer
  Naturstyrelsen, Aage V. Jensens Fonde
 • Partnerkreds
  Realdania, Naturstyrelsen, Aage V. Jensens Fonde, Varde Kommune
 • Rådgivere
  Schønherr, Cubo Arkitekter og Grontmij