Projekt

Hanstholm Vildtreservat

marker
Steder i landskabet
Mellem Klitmøller og Hanstholm i Thy ligger Hanstedreservatet: Et månelandskab formet af hav, vind og sand gennem århundreder, bestående af klitheder på hævet havbund. Landskabet er unikt i europæisk sammenhæng og strækker sig over ca. 40 kvadratkilometer i Nationalpark Thy.

Nyt udsyn i Hanstholmreservatet
Hanstholmreservatet ligger mellem Klitmøller og Hanstholm som et månelandskab af klitheder på hævet havbund. Landskabet er unikt i Europa og strækker sig over cirka 40 kvadratkilometer i Nationalpark Thy. I de senere år har flere og flere da også fået øje for de øde klitlandskaber og fremskudte morænebakker, der ligger som bjerge og øer midt i det flade, sandede landskab. Det var derfor naturligt at skabe en vandrerute med flere forskellige muligheder for udsigt og ophold.

Sådan lyder tanken bag Hanstholmreservatets nye vandrerute med 12 tilhørende udsigtspunkter, som indvies fredag den 15. september. 

Undervejs på ruten er en række steder i landskabet udvalgt og markeret med et podium, man kan bruge til hvile og udkig. Podierne er støbt i aluminium og er placeret i forhold til den dominerende vindretning. Lysninger i plantagen åbner for nye udsigter og sammenhænge i landskabet, og en opgraderet parkeringsplads løfter hele ankomsten til stedet markant.

Målet er at skabe en stærkere oplevelse af denne del af Thy Nationalpark og samtidig skåne naturen ved at lede besøgende fra ét centralt udsigtspunkt til flere udvalgte punkter rundt omkring i landskabet. Og ikke mindst har oplevelsen af Isbjerg - områdets højeste punkt - fået en ekstra dimension. Fra alene at være et sted med en smuk udsigt indgår den som del af et stort, vildt naturområde, som det kræver tid og nærvær at opleve.

 • Status
  Projektet er gennemført
 • Potentiale
  Sandflugtsfortællinger, observationer af reservatets dyre- og fugleliv
 • Primære ejere
  Naturstyrelsen
 • Partnerkreds
  Realdania, Naturstyrelsen, Nationalpark Thy og Thisted Kommune
 • Rådgivere
  Rørbæk og Møller Arkitekter, Anders Abraham og Steen Høyer