Projekt

Hanstedreservatet

marker
Steder i landskabet
Tilbage til kort
Mellem Klitmøller og Hanstholm i Thy ligger Hanstedreservatet: Et månelandskab formet af hav, vind og sand gennem århundreder, bestående af klitheder på hævet havbund. Landskabet er unikt i europæisk sammenhæng og strækker sig over ca. 40 kvadratkilometer i Nationalpark Thy.

En nordjysk vildmark
Hanstedreservatet er udlagt som vildtreservat og har haft status som sådan siden 1949, dvs. et område, hvor der tages størst muligt hensyn til beskyttelsen af fugle og pattedyr. Der er en stor, sund og voksende bestand af krondyr i reservatet, og derfor er der gode muligheder for at observere krondyr og fugleliv.

I bunden af reservatet, ved bredden af Nors Sø, ligger Isbjerg: En gammel kystskrænt, hvor Isbjerg lå på en halvø, og Nors Sø var en havbugt. Som man bevæger sig op ad Isbjerg, får man oplevelsen af Hanstedreservatet som en ægte vildmark. Her - 56 meter over havets overflade - har man et frit udsyn over det uspolerede og tilsyneladende endeløse landskab og til havet 6 km væk.

Isbjerg som besøgssted
Siden indvielsen af Nationalpark Thy er antallet af besøgende på Isbjerg steget markant, og der er behov for at udvikle et samlet, kvalificeret greb, som formidler og forbedrer adgangen til stedet. Samtidig er der behov for at sætte rammer for de besøgendes færdsel i den sårbare, fredede natur.

Med en nænsom etablering af ankomstfaciliteter samt et eller flere udsigtspunkter skabes en oplevelse af høj kvalitet samtidig med, at de øgede besøgsstrømme guides ad ruter, der ikke er til skade for det særlige sted.

 • Status
  Projektet er under udvikling 
 • Potentiale
  Sandflugtsfortællinger, observationer af reservatets dyre- og fugleliv
 • Primære ejere
  Naturstyrelsen
 • Partnerkreds
  Realdania, Naturstyrelsen, Nationalpark Thy og Thisted Kommune
 • Rådgivere
  Rørbæk og Møller Arkitekter, Anders Abraham og Steen Høyer