Projekt

Tipperne Fuglereservat

marker
Steder i landskabet
Tilbage til kort
I den sydlige ende af Ringkøbing Fjord ligger Tipperhalvøen. Tipperne er et ungt landskab - blot nogle få hundrede år gammelt – og så fladt, at øjet uhindret kan vandre. Landskabet er opstået ved aflejring af sand og klæg øst for Holmslands klittange. Nu åbnes stedet, så flere kan få glæde af det specielle landskab og den rige flora og fauna.

En særlig flora og fauna
Tipperne indgår i en fredning af Ringkøbing Fjord, der desuden er udpeget som et internationalt vigtigt område for vandfugle i henhold til Ramsarkonventionen og EFs fuglebeskyttelsesdirektiv. Det er dog ikke kun fuglelivet som gør Tipperne specielt, også botanisk er halvøen spændende. Det er en blanding mellem strandeng, ferskeng og hedemose, og der findes flere sjældne og fredede planter på engene.

En lang, lige grusvej udgør adgangsvejen til det særlige sted. For enden af vejen ligger 'Tipperhuset' sammen med et ældre udsigtstårn. Stedet er imidlertid svært tilgængeligt for offentligheden, fordi der kun er åbent få timer hver uge.

Tipperne åbnes
Formålet med projektet er at åbne op og tilgængeliggøre reservatet i et bredere tidsrum og for en bredere målgruppe. Dette skal ske gennem forsigtige indgreb, så der ikke sker skade på stedets rige dyre- og planteliv. 

Konkret består projektet af et nyt observationstårn, som opføres i en spinkel, stilladslignende konstruktion, der nærmest glider i ét med himlen. Ved Tippesande etableres et lille pyramideformet skjul, der inviterer til at observere fugletrækkene helt tæt på. Derudover renoveres og omdannes Tipperhuset, så man her kan nyde medbragt mad og en mindre udstilling om området i historiske rammer.

 • Status
  Projektet er under realisering.
 • Potentiale
  Et af Danmarks vigtigste fuglereservater, et særligt landskab og planteliv
 • Primær ejer
  Naturstyrelsen
 • Partnerkreds
  Realdania og Naturstyrelsen
 • Rådgivere
  Arkitekt: Johansen Skovsted Arkitekter. Totalrådgiver: Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS