Projekt

Ankomst til Verdensarv Vadehavet

marker
Steder i landskabet
Ved Rømødæmningen kan man observere vandet komme og gå og lade sig indtage af langsomheden og det indtagende kulturlandskab. Et nyt arkitektonisk greb skal skabe sammenhæng og mulighed for en stilfærdig, men stærk naturoplevelse.

Danmarks mest unikke naturlandskab
Der, hvor Rømødæmningen møder Sønderjylland, ligger en oplagsplads. Her lagres digemateriale til brug for reparationer og forhøjelse af diger i området omkring Vadehavet. Digerne er en integreret del af landsdelens historie og markerer menneskets forsøg på at styre naturens voldsomme kræfter.

Opkørslen til Rømødæmningen markerer også overgangen fra det inddæmmede kulturlandskab i marsken til Verdensarv Vadehavet - Danmarks mest unikke naturlandskab. Området veksler mellem den frodige jords tiltrækning og den truende nærhed til havet med tilbagevendende oversvømmelser og fare for stormflod.

Ny ankomst til verdensarv og Nationalpark Vadehavet
Fra diget kan man opleve Vadehavet med tidevandets, vindens og sandets skabelse af nye landskaber på den ene side og menneskets regulerede landskab på den anden.

Dette projekt skaber en stærk og entydig port til UNESCOs verdensarv og Nationalpark Vadehavet - et ordløst arkitektonisk greb, som formidler og forstærker oplevelsen af naturen, det flade land og den høje himmel.

Helt konkret er der på stedet etableret ankomstfaciliteter, som definerer starten på en sammenhængende oplevelse. En sti og fodgængerbro skaber forbindelse og forstærker indtrykket af stedet og landskabet. Og endelig skaber et nyopført kunstigt værft - en lille jordhøj - udsigt over marsk, dige, klæggrav, forland og over vidtstrakte vader og hav.

 • Status
  Projektet er under realisering.
 • Potentiale
  Landskabet omkring Rømødæmningen og Nationalpark Vadehavet.
 • Partnerkreds
  Realdania, Nationalpark Vadehavet, Kystdirektoratet, Bredeådalens Digelag og Tønder Kommune.
 • Rådgivere
  Oooja Architects og Kim Thorsell Architects