Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer

Gammel kystkultur med nyt liv

I Nordjylland er et lokalt ønske om at bevare og videreføre en tusind år gammel fiskerkultur blevet til virke-lighed. I foråret 2011 kunne foreningen Han Herred Havbåde invitere til indvielse af et nyt bådebyggeri og kystkulturcenter, der samler frivillige ildsjæle om at formidle det lokale, traditionelle bådebyggerhåndværk og styrker turismen.

marker
Mulighedernes Danmark
Tilbage til kort
marker
Kvalitet i kysternes turistbyer
 • Formål
  At bevare ældre kystbåde, videreføre havbådehåndværket samt styrke turismen
 • Hovedgreb
  Genetablering af kystlandingspladsen, opførelse af Han Herred Havbådebyggeri og Kystkulturcenter
 • Projektperiode
  Foreningen blev oprettet i 2007, og byggeriet stod færdigt i 2011
 • Organisation
  Foreningen Han Herred Havbåde. Støtte fra Realdania, Nordea-fonden og A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond samt Jammerbugt Kommune
 • Kontakt
  Kirsten Monrad Hansen
  Forskning og formidling
  E: pipsen@havbaade.dk

Traditionelt håndværk truet

Han Herred er hjemsted for landets sidste store kystlandingsplads, Thorupstrand. Her har man i hundredvis af år manøvreret de klinkbyggede fartøjer mellem revlerne og landet dem oppe på strandbredden. Men i 2005 var bådeværftet i Hanstholm tæt på lukning, og mange gamle havbåde lå foran ophugning.

I Slettestrand, der før havde været et aktivt kystfiskerleje, var den sidste fisker for længst flyttet til Hanstholm. Egnens sidste havbådebygger var også holdt op, og snart ville der ikke længere være nogen tilbage, der mestrede håndværket med at bygge havbåde. Fremtiden for Nordvestjyllands gamle kystkultur så sort ud.

Kystkulturcenter blev til virkelighed

Med formålet om at bevare stedets kulturmiljø og sikre det traditionelle bådebyggerhåndværk stiftede lokale ildsjæle i 2007 Foreningen Han Herred Havbåde. Foreningen tog initiativ til at genetablere kystlandings-pladsen på Slettestrand og opføre Han Herred Havbådebyggeri og Kystkulturcenter. Hovedgrebet er etablering af et nyt bådebyggeri, der fungerer som åbent værksted, og et havbådehus, som formidler stedets historie om fiskeri, håndværk og byggeskik og giver lokale og turister mulighed for friluftsoplevelser.

Også byggeriet tager udgangspunkt i det stedbundne; det er inspireret af den lokale byggetradition med afvalmede gavle, seks-ruders vindues-partier og limsten fra de nærliggende kridtstensklinter.

Aktivt liv på stranden

I dag ligger Kystkulturcentret Han Herred Havbåde smukt i klitterne ved Slettestrand, og flere restaurerede havbåde er sat i søen. Projektet har ført konkrete resultater med sig: Der er atter kommet et aktivt sejler- og fiskerliv på stranden, borgerne er glade for byggeriet, og foreningen har fået flere frivillige og fem ansatte, der arbejder med restaurering og udvikling af havbådene, indsamler viden og erfaringer og viser turisterne rundt. Derudover har foreningen engageret sig i EU-projektet Fremtidskyster og iværksat et socialt orienteret projekt, der lærer unge om håndværk og sejlads. Han Herred Havbåde besøges jævnligt af havbådeinteresserede fra hele verden - og i højsæsonen af op mod 200 turister om dagen.

Læs mere om Han Herred Havbåde

Fotos: Realdania og Anne Prytz Schaldemose