Mulighedernes Danmark

Herregårdslandet Lolland

Lollands herregårde har i flere århundreder spillet en central rolle som lokalområdets identitetsskabende centrum. Men i løbet af det 20. århundrede er mange af herregårds-landskabets kulturhistoriske spor forsvundet, og et større formidlings- og landskabsprojekt skal derfor styrke oplevelsen af de lollandske herregårde. Projektet er en del af Mulighedernes Land - et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Lolland, Thisted og Bornholm kommuner.

marker
Mulighedernes Danmark
Tilbage til kort
 • Formål
  At kortlægge, formidle og genoprette dele af herregårdslandskabet på Lolland
 • Hovedgreb
  Kortlægning af herregårdsmiljøer, udstillinger på museer og herregårde, landskabelige genopretninger, etablering af netværk mellem herregårdsejere og andre aktører.
 • Projektperiode
  Fra 2008 - 2012
 • Organisation
  Herregårdsejere, Lolland Kommune, Museum Lolland-Falster,
  Bevica-fonden, Realdania
 • Kontakt
  Camilla Nissen
  Udviklingskonsulent, Lolland Kommune
  E: canis@lolland.dk

 

Samarbejde skal sikre udvikling

Lollands cirka 45 herregårde har i flere århundreder spillet en central rolle på øen. Alléer, vidtstrakte hovedgårdsjorde og bygninger signalerede sammen med veldrevne fæstegårde, ordentlige vejforløb og velind-hegnede marker magt og god økonomi. Men i løbet af de seneste hundrede år er mange af herregårdslandskabets kulturhistoriske spor blevet udvisket eller helt forsvundet. Derfor er et af delprojekterne under partnerskabsprojektet Mulighedernes Land et større formidlings- og landskabsprojekt, der skal styrke oplevelsen af de lollandske herregårde og deres landskaber. Projektet Herregårdslandet Lolland skal vise, hvordan man ved at forbinde og synliggøre de lollandske herregårdes mange kvaliteter kan styrke både turisme og bosætning.

Formidling på flere fronter

Arbejdet foregår i to spor - et formidlingsspor og et landskabsspor: Formidlingsprojektet Herregård og Landskab Lolland er etableret med to permanente udstillinger på Reventlow-museet Pederstrup og Knuthenlund samt informationsstandere på godserne Knuthenborg, Søllestedgård og Frederiksdal. Alle udstillingselementer bindes sammen af en brochure med fokus på de deltagende gårde og deres landskaber samt af en webbaseret formidling af Lollands herregårde som en guide til borgere og turister. Derudover er der gennemført landskabsanalyser omkring de deltagende herregårde, som skal danne baggrund for, at udvalgte landskabselementer genskabes - og dermed styrke oplevelsen af hele herregårdslandskabet.

Herregården bliver lokal drivkraft – igen

Foreløbig har projektet ført til, at opmærksomheden på herregårdenes betydning for Lolland er vokset. Mange herregårde har gjort en stor indsats for at åbne deres jorde og bygninger op for offentligheden, og flere har udviklet - eller er i færd med at udvikle - driften med nye forretnings-områder baseret på oplevelsesøkonomi. "Projektet aktiverer en masse gode kræfter fra vidt forskellige områder omkring en helt konkret fælles indsats for at rykke ved Lollands image. Det er en spændende proces, der har mindst ligeså stor betydning for de folk, der bor her, som for de besøgende. Man kan sige, at herregårdene med deres nye produktioner på en måde genindtager deres historiske rolle som lokalområdets dynamoer," siger Camilla Nissen, udviklingskonsulent i Lolland Kommune.

Læs mere om Mulighedernes Land

Foto: Realdania og Jørgen Jørgensen