Steder i landskabet

La Algaida

Saltmarsken uden for den spanske by Algaida var ved at forvandle sig til en uofficiel losseplads, da tegnestuen ESTUDIO ACTA fremlagde deres vision for området. Stier og steder til ophold sikrer i dag offentlig adgang til det flade landskab og iscenesætter i al enkelthed et særligt naturområde og bidrager til den økologiske bæredygtighed.

 

marker
Steder i landskabet
Tilbage til kort
 • Formål
  at skabe stier og steder til ophold i et ellers utilgængeligt landskab
 • Hovedgreb
  Stisystem og opholdssteder i La Algaida, Bahia de Cadíz, Spanien
 • Indvielsesår
  2008
 • Organisation
  ESTUDIO ACTA
 • Kontakt
  Janier López og Ramon Pico
  Arkitekter
  E: actaestudio@gmail.com

Et utilgængeligt landskab…

Landskabet omkring saltmarsken ved byen Algaida er blevet formet over tusinder af år, men har de senere år lidt under at være et sted, hvor folk har efterladt alt det, ingen længere havde brug for. Området har været overladt til sit eget liv og været et mystisk og eventyrligt sted for Algaidas børn at gå op opdagelse. Området ligger inde i Bay of Cadiz Natural Park og var ikke nemt tilgængeligt, da arkitekterne begyndte arbejdet med det. Infrastrukturen var begrænset, og den utæmmede natur fastholdt områdets isolation. Stedet har gennem tiden været sikret mod byggespekulation og er nu miljøbeskyttet og en del af Bahia de Cadiz's Network of Free Spaces, der fungerer som fritidsområder for den voksende befolkning i regionen.

...Åbnes op

Med en 5.900 meter lang sti genvindes byens glemte og marginaliserede omgivelser, og den ellers utilgængelige grænse til den gamle saltmarsk brydes op. Hvad der umiddelbart ligner en flad saltmarsk uden meget liv, rummer et rigt dyre- og planteliv. Stien binder området sammen og gør det muligt for den besøgende at udforske det rige, biologiske miljø.

Stiens forløb blev fastlagt ud fra den allerede eksisterende struktur og løber derfor gennem områder, der allerede er præget af menneskers færden. De anvendte materialer er genbrugt sand og sten fra nabobyen. De steder, hvor stiens forløb udfordres af det våde landskab, har arkitekterne skabt broer, som saltmarskens kanaler frit kan løbe under.

Ubemærket arkitektur

Udfordringen for arkitekterne har været at skabe adgang og vende udviklingen fra forfald til attraktivt fritidsområde - samtidig med at indgrebet skulle bevare netop det rå og tvetydige i landskabet. Derfor valgte arkitekterne, at opholdsstederne skulle have en vis efterklang af landskabets historie som sted for havets og menneskets efterladenskaber. Drivtømmer, rustne metalstykker og skrot byder i dag de besøgende velkommen.    

Stien repræsenterer en arkitektur, der er så nedbrudt, at den næsten er svær at få øje på. Den kræver ikke noget af den besøgende, men giver blot til den, der har brug for det. Med projektet har arkitekterne blotlagt de usynlige bånd, der binder os til et givent sted.