Mulighedernes Danmark

Tangbank sikrer kulturarv

Læsøs tangtage udgør en helt unik kulturarv, som man fra mange sider gør en stor indsats for at bevare. I 2010 etablerede en gruppe læsøboere og Realdania i fællesskab en 'tangbank', som skal sikre, at der altid er tang på øen til at lave nye tangtage og reparere og vedligeholde de eksisterende.

marker
Mulighedernes Danmark
Tilbage til kort
 • Formål
  Bevaring af Læsøs eksisterende tangtage og håndværket med at tænge tage
 • Hovedgreb
  At fuldtænge en hel Læsøejendom samt mindre tagreparationer. Etablering af tangbanken
 • Projektperiode
  2006 -
 • Organisation
  Læsø Kommune, Læsø Museum, Realdania samt Augustinus Fonden, A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond m.fl
 • Kontakt
  Poul Christensen
  Læsø Tangbank
  E: mail@storhaven.dk

Håndværk genoplives

Som det eneste sted i verden har man gennem århundreder brugt tang - eller rettere ålegræs - til tagdækning på Læsø. Da der var flest, var der mere end 300 huse med tangtage på øen, men sygdom i ålegræsset samt udbredelsen af moderne tagdækning førte til, at læsøboerne i løbet af 1900-tallet gradvist gik væk fra traditionen. I dag er der blot omkring 20 huse med de traditionelle tangtage tilbage.

Nu har lokale ildsjæle besluttet sig for at genoplive det specielle håndværk og etableret en tangbank, der skal sikre, at der altid findes et lager af kvalitetstang på øen. Målet er at sikre den lokale kulturarv og gøre det muligt at genopbygge tangtage fra bunden - og på sigt også at udbrede og fremtidssikre det særlige håndværk med at tænge tage.

Ildsjæle etablerer tangbank

Projektet tog sin start, da to naboer i 2006 blev enige om, at gøre noget for at redde øens sidste tangtage. Initiativtagerne, Poul Christensen og Henning Johansen, udvalgte et mindre hus til et pilotprojekt, hvor tængeprocessen nøje registreres med tidsforbrug, temperatur, luftfugtighed og isoleringsevne. Mindre reparationer er udført på øens hustage, og næste store projekt bliver 'Hedvigs Hus', som ejes af Læsø Museum. Fordi Læsøs ålegræs har været hårdt angrebet af en svampesygdom, kan man ikke vedligeholde og nytænge med den tang, som blæser op på Læsøs kyster. Heldigvis er det muligt at bjærge kvalitetstang fra sydsjællandske kyster, og ét andet af projektets hovedgreb er derfor etableringen af en 'tangbank', som et netværk af landmænd løbende leverer friske forsyninger af kvalitetstang til.

Projekt sikrer unik kulturarv

Projektet er med til at sikre, at én af Læsøs unikke stedbundne kvaliteter bevares og videreføres. Via 'bankens' virke sikres det, at der til enhver tid forefindes et stort lager af kvalitetstang - til en fornuftig markedspris. Et andet konkret resultat er etableringen af nye samarbejder med eksterne parter, som tilfører faglig viden, grundighed og økonomisk støtte til tangbanken og bidrager til opgaven med at bevare øens tilbageblevne tangtage.

Poul Christensen: "For Læsøs gamle gårde er godt ålegræs lige så meget værd som guld. Nu kan alle, som vil bevare deres tangtag, købe tang, som både dur til nyt tag og vedligehold af det gamle."

Læs mere på projektets eget website

Fotos: Realdania