Kvalitet i kysternes turistbyer

En kystby med sjæl

Fra at være nedslidt i 1970'erne har Lønstrup gennemgået en succesfuld udvikling, som betyder, at byen i dag er blevet en attraktiv destination for turisme og bosætning. Så attraktiv, at én af byens fremtidige udfordringer bliver at videreføre den lokale ånd hos de mange, nye tilflyttere.

marker
Kvalitet i kysternes turistbyer
Tilbage til kort
 • Formål
  At gøre Lønstrup til en attraktiv by med afsæt i de eksisterende kvaliteter
 • Hovedgreb
  Lokalplan, økonomisk hjælp til borgerne til kvalitetsbevidst istandsættelse
 • Projektperiode
  1974 -
 • Organisation
  Hjørring Kommune, Turistforeningen, Erhvervsforeningen, lokale borgere
 • Kontakt
  Niels-Kristian Balle
  Planlægger, Hjørring Kommune
  E: niels-kristian.balle@hjoerring.dk

Særlige kvaliteter skulle bevares

Lønstrup er opbygget omkring hovedgaden, som går fra Lønstrup Klint ved kysten og strækker sig hele vejen gennem byen. I 1970'erne var her stærkt nedslidt og misligholdt, og da der samtidig hærgede flere brande i byen, besluttede borgere og kommune at sætte en større indsats i gang.

Den nedslidte kystby havde nemlig også potentiale: Nærheden til naturen og havet, historiske fiskerhuse og villaer og en særlig bebyggelses-karakter, hvor sommerhusene ligger 'drysset' ud i området uden markerede skel.

Stram styring og lokalt engagement

Formålet med kommunen og borgernes projektaktiviteter var at gøre Lønstrup til en attraktiv by, og parterne var fra begyndelsen bevidste om, at byen skulle skille sig ud fra andre af Vesterhavets kystbyer. Lønstrup skulle udvikles med afsæt i byens eksisterende kvaliteter og fremstå som en helhed.

Blandt de mange tiltag er Lokalplan nr. 430.7, som blev gennemført i starten af 1980'erne og sætter snævre rammer for, hvilke ændringer man må foretage på sin bygning. Samtidig indførte man en pulje til fysiske forbedringer, så borgerne kunne få økonomisk hjælp til at vælge den kvalitetsbevidste istandsættelse frem for det billige alternativ.

Udvikling med afsæt i eksisterende kvaliteter

Resultatet er, at Lønstrup i dag er vendt fra at være en nedslidt og afsides kystby til en populær destination. Siden slutningen af 1980'erne er flere kunsthåndværkere desuden flyttet til, og Lønstrup er blevet kendt som en by for kreative mennesker.

Den stramme lokalplanlægning har betydet, at kystbyen i dag fremstår som et homogent sted, der er tro mod historien, og et kystkulturmiljø med en høj grad af helårsbeboelse. Nu gælder det om at udvikle byen uden at sætte de kvaliteter, der er blevet byens varemærke, over styr og videreføre den lokale ånd hos de mange, nye tilflyttere.

Læs mere om Lønstrup her

Fotos: Hjørring Kommune