Mulighedernes Danmark

Kulturhistorien lever på Strynø

På sydfynske Strynø førte lokale ildsjæles ønske om at bevare den lokale småbådskultur til etableringen af Øhavets Smakkecenter - en selvejende institution, som formidler det Sydfynske Øhavs natur, dyreliv og kulturhistorie. Projektet samler lokale og besøgende om den traditionelle smakkekultur og bidrager til at styrke turismen og sammenholdet på Strynø.

marker
Mulighedernes Danmark
Tilbage til kort
 • Formål
  At formidle det Sydfynske Øhavs dyreliv, natur- og kulturhistorie
 • Hovedgreb
  Opførelse af et naturformidlende feriecenter, som kan tilbyde et bredere spektrum af aktiviteter til nye målgrupper
 • Projektperiode
  2006 - 2007
 • Organisation
  Øhavets Smakkecenter med støtte fra EU-midler, Feriefonden og Friluftsrådet. Friluftsrådet giver løntilskud til centerets naturvejleder
 • Kontakt
  Flemming Walsted
  Daglig leder
  E: info@smakkecenter.dk

Øhavets folkevogn

Øhavets Smakkecenter er en selvejende institution, som formidler øens natur, dyreliv og den maritime kulturhistorie med udgangspunkt i smakkejollen - 'Øhavets folkevogn' - tidligere tiders hurtige og nemme middel til dyretransport, fiskeri og befordring mellem de sydfynske øer.

Op gennem det 20. århundrede er smakkekulturen gradvist svundet ind, og fra 1970'erne var den næsten helt væk. Maritimt interesserede manglede et sted at mødes, og i 1993 blev Øhavets Smakkecenter en realitet, da en gård på Strynø blev omdannet til udstilling, overnatning og aktiviteter målrettet lejrskoler. Men de lidt primitive faciliteter kunne kun bruges om sommeren og beskyttede ikke de udstillede genstande godt nok, forklarer daglig leder af centeret, Flemming Walsted.

Nye målgrupper, nye aktiviteter

For at sikre indtjeningen - og centerets overlevelse - var og er flere gæster en nødvendighed, og derfor gennemførte man i 2006-2007 et projekt, hvis hovedgreb var opførelsen af en ny bygning, der kan bruges året rundt; både til formidling af småbådskulturen, men også til mange andre typer lokale aktiviteter. Huset er tegnet af arkitekt Mogens Riis Laubjerg og består bl.a. af 350 kvadratemeter udstillings-bygning, opholdsrum og forskellige typer overnatningsmuligheder. Bygningen stod færdig i 2007, og samme sommer kunne man byde de første gæster velkommen.

I dag lægger 4-5000 gæster vejen forbi Øhavets Smakkecenter hvert år. Gæsterne kommer for at sejle i den traditionsrige smakkejolle og lære om natur- og dyreliv.

Turistattraktion og lokalt mødested

Stedet tiltrækker skoler, familier og virksomheder til øen, og ikke mindst er det blevet lokalt mødested og omdrejningspunkt for fx teaterforestillinger, foredrag og fester. Smakkecenteret samarbejder desuden med Skovsgård Gods på Langeland og med Naturama i Svendborg om et fælles undervisningsforløb til skolerne på Langeland. Derudover arbejder centeret sammen med Langeland Kommune om at tilbyde weekendophold om vinteren for børn og unge med behov for gode oplevelser.

Flemming Walsted: "For os gælder det om hele tiden at omstille os og tænke i nye måder at øge besøgstallet på. De ny faciliteter har givet os de bedste muligheder for at komme videre og blive en helårsdestination."

Læs mere om Øhavets Smakkecenter

Fotos: Øhavets Smakkecenter