Mulighedernes Danmark

Thise Bypark

Hvad skal der ske med tomterne, når funktionstømte huse i yderområderne rives ned? I Thise er en 4-længet ejendom fjernet, og det har givet nye muligheder for et skabe et grønt, rekreativt område i den lille landsby. Med støtte fra Realdanias kampagne Byggeriets Ildsjæle har Thises frivillige kræfter anlagt en ny bypark, hvor borgere og turister kan mødes.

marker
Mulighedernes Danmark
Tilbage til kort
 • Formål
  At skabe et nyt, grønt mødested efter nedrivningen af en firlænget gård.
 • Hovedgreb
  Et orangeri, en terrasse, tre petanquebaner, bord-og bænkesæt, udekøkken, legeplads samt etablering af en lille toiletbygning. 
 • Organisation
  Thise Udviklingsselskab med støtte fra Byggeriets Ildsjæle, Landsbyfonden, Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Sundsøre fonden, Lundgaard Teglværk, Nordea og LAG Skive. 
 • Projektperiode
  2012-2013
 • Kontakt
  Thise Udviklingsselskab
  Knud Gert Andersen, knudga@energimail.dk

   

Landsby nytænker tomt

Den driftige landsby ved Skive er i omverdenen mest kendt for Thise Mejeri, som årligt besøges af mange turister, men også er befolket af aktive ildsjæle, der arbejder sammen for at skabe udvikling i det lille lokalsamfund. Da en centralt beliggende firlænget ejendom, der tidligere husede Thise Snedker og Ligkisteforretning, blev funktionstømt, tog Thise Udviklingsselskab affære. De købte bygninger og grund, fjernede de overskydende bygninger og øjnede muligheden for at bruge tomterne til at skabe nyt liv. Idéen var at give byens borgere og turister mulighed for at mødes, få et hvil og skabe nye aktiviteter med hinanden.

Projektet er et godt eksempel på, hvordan man kan bruge tomter, der opstår som følge af nedrivning, til at skabe nye grønne åndehuller til gavn for lokalsamfundet.

 

Mulighed for ophold og aktiviteter

Et orangeri, der fungerer som fælleshus. En nyanlagt terrasse. Tre petanquebaner. Komfortable bord-og bænkesæt. En lille toiletbygning. Udekøkken. Legeplads. Det er de konkrete hovedelementer i Thises nye bypark.

Med brugervenlige faciliteter giver parken mulighed for ophold og aktiviteter til både lokale borgere og til turister på gennemfart. De nye faciliteter bliver flittigt brugt til landsbyens ugentlige petanque-aftener, fællesspisning, byfester - og til ophold for Thise Mejeris mange besøgende.

 

Nyt samlingssted i driftig landsby

Resultatet er, at borgene i den driftige landsby har fået et sted at samles - under den åbne himmel og indenfor i fælleshuset, når vejret svigter.

"Thise er en dejlig og driftig landsby. Hvis vi vil bevare den som sådan og undgå det forfald og de ubeboede huse, som man desværre ser en del andre steder, er det op til os selv. Derfor arbejder vi sammen for at skabe den udvikling, som er nødvendig for at holde liv i vores velfungerende landsbysamfund," fastslår Knud G. Andersen, én af initiativtagerne bag projektet.

Udover fra Realdanias kampagne 'Byggeriets Ildsjæle' har projektet modtaget støtte fra Landsbyfonden, Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Sundsøre fonden, Lundgaard Teglværk, Nordea og LAG Skive. 

Fotos: Thise Udviklingsselskab og Sallingweb