Steder i landskabet og Kvalitet i kysternes turistbyer

Oplevelsesrum i klitterne

I det sårbare klitlandskab mellem kystbyen Hvide Sande og Vesterhavet ligger Vestled. Et simpelt, imødekom-mende og funktionelt kunstværk udført i røde teglsten. Værket sætter fokus på overgangen mellem by og vand, forbedrer adgangen til stranden - og ikke mindst markerer stedet Hvide Sandes udvikling fra fiskeriby til turistby.

marker
Kvalitet i kysternes turistbyer
Tilbage til kort
marker
Steder i landskabet
 • Formål
  At skabe en overgangszone mellem by og vand og markere Hvide Sandes placering i landskabet
 • Hovedgreb
  Et kunstværk af røde teglsten, som strækker sig fra byen og rundt langs klitterne
 • Projektperiode
  2004 - 2006
 • Organisation
  Kunstner Marianne Hesselbjerg, arkitekt Carsten Juel-Christiansen og landskabsarkitekt Torben Schønherr i samarbejde med Statens Kunstfond og daværende Holmsland Kommune (i dag Ringkøbing-Skjern Kommune)
 • Kontakt
  Turistinformationen, Hvide Sande, Visit Vest
  E: turist@visitvest.dk

Fra fiskeriby til turistby

En rand af kridhvide klitter på flere hundrede kilometer danner overgangen mellem havet og det opdyrkede landskab langs Vesterhavet. Således også ved Ringkøbing Fjord, hvor man i 1931 fik gravet en kanal i landtangen og anlagde en sluse, som skulle regulere vandstanden i fjorden. Rundt om kanalen opstod Hvide Sande havn og by. Et fiskersamfund, der lå beskyttet af klitterne og med direkte adgang til havet fra kanalen.

Byen har stadig en aktiv fiskerihavn, men ligesom med så mange andre af vestkystens byer spiller turismen en stadig mere betydningsfuld rolle. Og samfundet bag klitterne er under forandring. Før var adgangen til havet altafgørende for lokalsamfundets overlevelse. I dag bliver stranden stadig vigtigere for byens økonomi.

 

Adgang til stranden

Da Hvide Sande i 2004 nærmede sig sit 75 års jubilæum, besluttede den tidligere Holmsland Kommune sammen med Statens Kunstfond at søsætte et projekt, som havde til formål at markere begivenheden og byens placering i landskabet. To år senere blev Vestled indviet - et minimalistisk kunstværk, der giver adgang til stranden og sætter fokus på forbindelsen mellem by og hav.

Hovedgrebet i værket består af en flade af røde teglsten, der strækker sig fra Hvide Sande by og rundt langs klitterne. Værket følger landskabet og lægger sig over klitterne som en saddel, og ud mod stranden har kunstnerne placeret en 28 meter lang bronzeskulptur, Horisontlinjen. Skulpturen fungerer som en bænk, der bliver varm af solens stråler og indbyder til, at man sætter sig ned.

Ny adgangsport til Vesterhavet

Siden indvielsen af det minimalistiske kunstværk i 2006 har både lokale og turister taget Vestled til sig. Stedet falder ind i omgivelserne, fremhæver kystlandskabet og indbyder til, at man sætter sig ned.

Som et konkret resultat af projektet kan man her i dag møde fodgængere, barnevogne, scootere, kørestole og skatere - og Vesterhavet har fået en ny adgangsport.

Læs mere om projektet

Fotos: Christina Capetillo